Версія для друку

Всім, хто хоче захистити свої права в суді, потрібно знати правила визначення компетентного суду – до якого суду звертатися з позовною заявою. Тут важливо не помилитися, бо інакше суд поверне Вам позовну заяву для подання до належного суду.

Пропонуємо ознайомитися з системою судів, що розгляда­ють справи за правилами цивільного судочинства.

ХТО МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ?

Право звернутися до суду з позовом має кожен, хто вва­жає, що його права, свободи чи інтереси було порушено (ч. 1 ст. З Цивільного процесуального кодексу України).

ЯКИМ Є СТРОК ЗВЕРНЕННЯ З ПОЗОВОМ?

За загальним правилом, звернутися до суду з позовом мож­на протягом трьох років з наступного дня, коли Ви дізналися або могли дізнатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 257, ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України).

Для того, щоб передати спір на розгляд суду, Вам слід вчинити такі дії:

1. З’ясуйте суд, до якого слід подавати позов, відповідно до правил підсудності.

2. Визначте ціну позову, якщо у позові заявляються майнові вимоги.

УВАГА! Ціна позову – це виражена в грошових одиницях вартість майна або сума грошей, стосовно яких позивач пред’являє вимоги до відповідача.

3. Оплатіть судовий збір.

4. Оформіть позовну заяву відповідно до встановлених вимог додайте всі необхідні документи.

ЯК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТИ ПОЗОВНУ ЗАЯВУ?

Відомості, що повинні міститися у позовній заяві:

– найменування суду, до якого подається заява; наприклад: «Старовижівський районний суд Волинської області»;

– прізвище, ім’я, по-батькові позивача, а також ім’я пред­ставника позивача, якщо позовна заява подається представ­ником; наприклад: «Петренко Петро Петрович»;

– місце проживання або місцезнаходження позивача, по­штовий індекс, номер засобів телефонного зв’язку; напри­клад: «44400, смт. Стара Вижівка, пр. Молодіжний, буд. 111, кв. 11; тел. (03346) 1-11-11»;

– місце проживання або місцезнаходження представни­ка позивача, поштовий індекс, номер засобів телефонного зв’язку, якщо позовна заява подається представником;

– ім’я (найменування) відповідача; наприклад: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря»;

– місце проживання або місцезнаходження відповідача, по­штовий індекс, номер засобів зв’язку, якщо такий відомий;

– ціна позову щодо вимог майнового характеру;

– назва документа – «Позовна заява»;

– виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, тобто опис ситуації, що призвів до подання позову; напри­клад: «23 лютого 2008 року я, Петренко Петро Петрович, уклав з Козаком Іваном Івановичем договір на виконання ре­монтних робіт у моїй квартирі. Станом на сьогоднішній день 1.1. Козак не виконав жодних робіт на виконання вищезазна­ченого договору…»;

– зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, якою позивач обґрунтовує свої вимоги, зокрема копії доку­ментів тощо;

–  зміст позовних вимог, тобто те, про що Ви просите суд вчинити щодо спору, відповідача тощо;

– перелік документів, що додаються до заяви;

– підпис позивача;

– дата підписання позовної заяви.

Якщо при оформленні позовної заяви Ви не врахуєте якоїсь із вимог, зазначених у попередній главі, суд своєю ухвалою, яку Ви отримаєте поштою, залишить позовну заяву без руху, вказавши на наявні недоліки, та запропонує усунути їх у встановлений судом строк.

Якщо Ви своєчасно виправите помилки, тоді вважатиметь­ся, що Ви подали позовну заяву тоді, коли вона вперше на­дійшла до суду чи була відправлена поштою (це може мати важливе значення для того, щоб правильно визначити, чи не пропустили Ви строк позовної давності).

Позовну заяву, скаргу, клопотання чи будь-який інший до­кумент Ви можете подати до суду:

ПОШТОЮ

Надсилайте документи як цінний лист із описом вкладення або рекомендований лист. Зберігайте документ, який отри­маєте на пошті, що підтверджує відправлення документів.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

Днем вчинення відповідної дії вважається день здачі документа на пошту, який визначається за пошто­вим штемпелем, а не день надходження листа до суду.

ВЛАСНОРУЧ ЧЕРЕЗ КАНЦЕЛЯРІЮ СУДУ

Ви можете передати документи у робочий час працівнику суду, який веде приймання та реєстрацію вхідної корес­понденції.

Візьміть з собою копію документа, який подаєте і попросіть працівника апарату суду поставити на ньому штамп із да­тою одержання та реєстраційним номером або видати відповідну довідку.

P.S: У громадської організації Борців за справедливість ви можете не лише отримати БЕЗКОШТОВНУ консультацію, а й БЕЗКОШТОВНУ практичну допомогу у складанні позовних заяв, одержати судовий супровід або досудове вирішенні ваших проблем. Для цього потрібно: написати листа на абонентську скриньку № 99 у м. Володимирі-Волинському, індекс 44702 або відправити звернення електронною поштою: pravnukzbzs@gmail.com. Крім того, ви можете зателефонувати за номером 0633500763 та 0334235880, викласти суть проблеми, а все інше ми беремо на себе з однією умовою – узгодження усіх подальших кроків таким чином, щоб було зручно вам. Також Ви можете прибути до приймальні громадської організації: вул. Лаврентія Горки, 10, м. Володимир-Волинський (район школи № 1).

IMG_6884

Якщо Ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Shift + Enter щоб повідомити нас.