Версія для друку

Досить часто борці за справедливість зустрічаються з круговою порукою. Зокрема, в органах влади та місцевого самоврядування, коли за результатами перевірок неможливо жодного чиновника притягнути до відповідальності за незаконні дії або бездіяльність.

Зважаючи на це, вирішили надіслати звернення до Національного агентства України з питань державної служби, в якому просили роз’яснити, коли ж посадову особу можна притягнути до відповідальності. Відповідь нещодавно надійшла. Тому ми вважаємо за потрібне ознайомити з текстом цього документа наших читачів.

Законодавче підґрунтя відповідальності

Згідно з частиною першою статті 64 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-УІІІ «Про державну службу», який набрав чинності 01 травня 2016 року, за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом.

Підстави притягнення до відповідальності

У частині 1 статті 65 Закону визначено, що підставою для притягнення до відповідальності державного службовця є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто, протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні ним своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення. Таким чином, викладені у зверненні громадянина чи громадської організації обставини можуть слугувати підставою для ініціювання суб’єктом призначення дисциплінарного провадження.

Порядок притягнення до відповідальності, дисциплінарне провадження та дисциплінарна справа

Відповідно до статті 68 дисциплінарні провадження ініціюються суб’єктом призначення Розділ УІІІ вищезгаданого Закону передбачає порядок притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Зокрема, на підставі ч.1 статті 69для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинення дисциплінарного проступку утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ. Згідно з ч.3 статті 73 Закону з метою збору інформації про обставини, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження, для визначення дисциплінарною комісією ступеня вини, характеру і тяжкості цього дисциплінарного проступку Комісією з питань вищого корпусу державної служби, дисциплінарною комісією формується дисциплінарна справа.

Поряд з тим, ми запитували, чи має право заявник вимагати та отримувати копії матеріалів службових перевірок, скориставшись Законом України «Про доступ до публічної інформації». На це Національне агентство України з питань державної служби відповіло наступним чином: відповідно до пункту 5 Порядку обліку роботи з дисциплінарними справами, затвердженого Наказом Нацдержслужби від 03 березня 2016 року №49, інформація, що міститься в дисциплінарній справі, належить до службової інформації, доступ до якої обмежується згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації». Особи, які працюють із дисциплінарною справою, у тому числі здійснюють її формування, зобов’язані запобігати розголошенню інформації, яка в ній міститься. Хоча наша громадська організація не погоджується з такими висновками, бо даний Порядок є таким, що не відповідає вимогам Конституції та законам України, тому нами надіслано відповідне звернення до Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо обмеження прав громадян в частині отримання копії матеріалів службових перевірок та вирішення питання про скасування цієї частини.

Що стосується порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування, ця процедура прописана законодавством про працю. Однак нині на часі прийняття нової редакції Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування». Тому надіємося, що в цьому документі чітко визначать підстави та міри відповідальності за дисциплінарний проступок посадовців органів місцевого самоврядування.

Р.S. Борці за справедливість не погоджуються у плані того, що не підлягає розголошенню інформація, оскільки Закон України «Про доступ до публічної інформації»  дозволяє отримувати усю наявну інформацію. Також в чинному законодавстві прямої заборони немає.

Якщо Ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Shift + Enter щоб повідомити нас.