Версія для друку

Нині в часи розвитку технологій та розширення асортименту заради отримання прибутку, підприємці намагаються придумувати різноманітні новації. Звісно, для нас, споживачів та покупців, це на руку, бо те, що донедавна виготовляли у великих містах, можна придбати у невеличкому населеному пункті. Ось тільки не завжди підприємці та керівники підприємств дбають про оснащення робочого місця відповідно до діючих стандартів та норм. 

До нашого відокремленого підрозділу з Львівської та Тернопільської областей поступило ряд усних звернень щодо дотримання умов праці в цехах, де задіяні термопреси та хімічні сполуки для виготовлення малюнків на тканинах, дереві та посуді. Усе зводилося до того, що працівники, задіяні на цих процесах, не у повній мірі забезпечені відповідним одягом та іншими засобами захисту; відсутня вентиляція та достатнє освітлення. Не проводиться атестація робочого місця, не нараховується підвищена заробітна плата, а норма тривалості робочого тижня іноді перевищує гранично допустимі. Усе це вказує на те, що свій бізнес панове бізнесмени ведуть напівлегально. 

Міністерство охорони здоров’я, реагуючи на наш запит, повідомило наступне. За інформацією ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань» в процесах нанесення малюнків на тканини та інші господарські предмети, у повітря виділяються пари хімічних речовин, які застосовуються в даній технології. Від самого технологічного обладнання в робочу зону надходить надлишкове тепло. У даному випадку оцінку умов праці необхідно проводити у кожному окремому випадку у відповідності до санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень – ДСН 3.3.6.042-99 (http://ua-info.biz/legal/basetp/ua-zmptae.htm). Окрім цього, перед  тим, як відкривати подібні цехи, потрібно володіти основними будівельними нормами та правилами ДБН В.2.5-28-2006 «Природне та штучне освітлення» (http://proxima.com.ua/dbn/articles.php?clause=1010).

Варто пам’ятати, що при облаштуванні робочого місця з виділенням в повітря робочої зони тепла і хімічних небезпечних речовин, окрім загально-цехової системи вентиляції необхідно використовувати засоби місцевої вентиляції. Дане робоче місце за рішенням відповідної комісії повинно пройти атестацію. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 01.08.1992 року №442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/442-92-п). Відповідно до зазначеного Порядку атестація робочих місць за умовами праці проводиться не рідше один раз на 5 років на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використання обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих , а також на їхніх нащадків.

Визначення шкідливих умов праці наведено в Гігієнічній класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я від 08.04.2014 №248 (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14).

Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені ПКМУ від 24 червня 2016 року №461(http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249212930) Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці затверджені ПКМУ від 17.11.1997 року №1290 (у редакції ПКМУ від 13.05.2003 року № 679 зі змінами) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-2003-п). Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня затверджений ПКМУ від 21.02.2001 року №163 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/163-2001-п).

Державна служба з питань праці, до якої ми також звернулися за роз’ясненнями, зазначила, що вимоги стосовно облаштування приміщень визначені в СН 245-71 «Санітарні норми проектування промислових підприємств» (http://www.uazakon.com/big/text942/pg1.htm)  та Інструкції № 658-66 «Інструкція по санітарному утриманню приміщень і обладнань виробничих приміщень» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v8-66400-66). А це означає, що у пристосованих приміщеннях про налагодження виробничих процесів із сублімації та наклеювання різноманітних малюнків на гончарні вироби та тканину навіть мови не ведеться.

Статтею 13 Закону України «Про охорону праці» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12) роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Відповідно до ст..7 вищезгаданого закону встановлено, що працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу (ст. 51 КЗпП (не більше 36 годин на тиждень), додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі (стаття 100 КЗпП) та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до ч.3 статті 7 Закону України «Про охорону праці» роботодавець має право за власні кошти встановлювати працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством.

Як ви вважаєте, чи часто підприємець замислюється над питаннями охорони праці на своєму підприємстві? Як свідчить практика – ні. Крім того, мало хто з підприємців знає, що своїм невиконанням певних дій з охорони праці він просто порушує закон.

Питання охорони праці в Україні регулюються Кодексом законів про працю , Законом про охорону праці , галузевими та міжгалузевими нормативними актами про охорону праці (правилами, стандартами, положеннями, нормами, інструкціями та інше).

Перш за все зазначимо головне : забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві покладається на його власника. I його обов’язок – забезпечити виконання на своєму підприємстві всіх норм та правил по охороні праці. І це, повірте, не пуста формальність.  Бо за недотримання законодавства про охорону праці підприємець або керівник підприємства нестиме адміністративну відповідальність, передбачену в статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (http://urist-ua.net/кодекси/купап_1/стаття_41/) , а саме: (вибірково)
Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами – підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи – підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України “Про звернення громадян”, або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю –

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, –

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві –

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окрім адміністративної, за порушення умов праці настає кримінальна відповідальність, передбачена статтею 271 Кримінального кодексу України. Дана стаття вказує на те, що

порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, – 

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк. 

Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, – 

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Ми не випадково подали усі нормативні акти, які регламентують запровадження подібних технологій, дотримання охорони праці та відповідальність в разі ігнорування, щоб кожний  роботодавець зумів зрозуміти, що перед тим як відкривати подібні цехи або пристосовані приміщення задля отримання прибутків, варто подбати про належні умови праці. А працівнику перед тим, як погоджуватися працювати на подібних процесах, варто поцікавитися у роботодавця не тільки про належне обладнання робочого місця, а й відповідно оплату праці та відпочинку.

Якщо Ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Shift + Enter щоб повідомити нас.